.....................................................

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Καμία πρόσληψη σε δήμους και περιφέρειες έως το 2016


Παγώνουν μέχρι τα τέλη του 2016 οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους δήμους και στις περιφέρειες, οι οποίοι θα μπορούν να προσλαμβάνουν μόνο εξειδικευμένο προσωπικό.

Όπως αναφέρει επείγουσα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, δίνονται διευκρινίσεις για τις προσλήψεις βάσει των περιορισμών που τέθηκαν με το Μεσοπρόθεσμο.

Σύμφωνα με αυτούς, απαγορεύεται η πρόσληψη τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ αναστέλλονται και οι διορισμοί όσων περιλαμβάνονται σε πίνακες του ΑΣΕΠ που εκδόθηκαν ακόμη και πριν από την έναρξη ισχύος του Μεσοπρόθεσμου, δηλαδή 12 Νοεμβρίου 2012.

Θα ολοκληρωθεί μόνο ο διορισμός εκείνων για τους οποίους είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία απόφαση κατανομής του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Εξαιρούνται όσες αφορούν νησιά τα οποία συγκροτούν έναν δήμο, ενώ δίνεται η δυνατότητα προσλήψεων προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης μόνον εφόσον υπάρχει υπουργική απόφαση κατανομής, ώστε να διατηρείται η αναλογία μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις.

Για τις κατηγορίες προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης επιτρέπεται μόνο η πρόσληψη εξειδικευμένων υπαλλήλων αυξημένων προσόντων προκειμένου να μπορέσουν δήμοι και περιφέρειες να ανταποκριθούν στις νέες αρμοδιότητες λόγω Καλλικράτη.Δεν υπάρχουν σχόλια: