.....................................................

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Πρωτογενές πλεόνασμα λόγω μείωσης δαπανών

Η μεγάλη συμπίεση των δαπανών και το «πάγωμα» στις επιστροφές φόρων υπερκάλυψαν την υστέρηση των εσόδων εντός του Ιανουαρίου και ο προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 398 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους οι δαπάνες ήταν μειωμένες κατά 1 δις ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί .

Από την άλλη καταγράφηκε απόκλιση στα φορολογικά έσοδα ύψους 241 εκατ. ευρώ ενώ οι επιστροφές φόρων ήταν μειωμένες κατά 267 εκατ. ευρώ.

Έτσι παρουσιάσθηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 159 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 490 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 873 εκατ. ευρώ Ταυτόχρονα επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 398 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 33 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για έλλειμμα 413 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.418 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,3% έναντι του Ιανουαρίου 2012 .

Η απόκλιση έναντι του στόχου οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από:

α) το Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 161 εκατ. ευρώ,
β) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ. καπνού, κ.λ.π.), κατά 153 εκατ. ευρώ,
γ) τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, υψηλότερα του μηνιαίου στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:
α) το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατά 222 εκατ. ευρώ,
β) τους φόρους περιουσίας, κατά 108 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.259 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.051 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.310 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 918 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 679 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, και των δαπανών για τόκους (221 εκατ. ευρώ χαμηλότερες)
.


Δεν υπάρχουν σχόλια: