.....................................................

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Περισσότερες οι προσλήψεις από τις απολύσεις τον Μάρτιο


Αθήνα Θετικό ισοζύγιο παρουσίασε τον Μάρτιο η απασχόληση στην Ελλάδα, καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη», οι προσλήψεις ήταν περισσότερες από τις απολύσεις. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ήταν 46.488, ενώ οι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου 12.119, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 10.937 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Συνολικά, οι απολύσεις ήταν 37.538. Σημειώνεται ότι ορισμένες φορές και οι απολύσεις «βαφτίζονται» οικειοθελείς αποχωρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έφυγαν από τη δουλειά τους με τη βούληση τους. Δεδομένης της μεγάλης μείωσης των μισθών, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι οι επιχειρήσεις αρχίζουν να προσλαμβάνουν νέους υπαλλήλους με χαμηλότερες αποδοχές και να απομακρύνουν παλαιότερους με περισσότερα χρόνια εργασίας, άρα και υψηλότερους μισθούς. Το ισοζύγιο της απασχόλησης είναι θετικό, καθώς οι προσλήψεις ήταν περισσότερες κατά 8.950 από τις απολύσεις. Αυτό οφείλεται και σε εποχικούς παράγοντες, δηλαδή στο γεγονός ότι ξεκινά η τουριστική περίοδος. Το Μάρτιο του 2012, είχαν γίνει συνολικά 46.459 προσλήψεις και 54.023 απολύσεις, οπότε το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 7.564 θέσεις εργασίας. Κατά περιφέρεια, οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν στην Αττική (20.909 έναντι 17.363 απολύσεων), την Κεντρική Μακεδονία (7.093 έναντι 5.881 απολύσεων) και την Κρήτη (3.725 έναντι 2.047 απολύσεων).

Δεν υπάρχουν σχόλια: